Các công cụ cá nhân
Bạn đang ở: Trang Chủ / Vì sao ngày nay chương trình MMW vẫn cần thiết?

Vì sao ngày nay chương trình MMW vẫn cần thiết?

Dù đã đạt những thành tựu nổi tiếng, ngành TCVM cũng phải hứng chịu nhiều chỉ trích do không đáp ứng được các kỳ vọng. Vẫn còn tới 2,5 tỉ người chưa tiếp cận được các dịch vụ tài chính chính thức, và những người đã tiếp cận được không nhất thiết thoát nghèo. Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: vì sao ngành TCVM không đạt được tiềm năng của nó như một cơ chế hỗ trợ hội nhập tài chính và giảm nghèo?

Có nhiều câu trả lời cho câu hỏi này, một số trong đó được nêu sau đây:

  • Áp lực lợi nhuận và bền vững khiến các tổ chức TCVM ưu tiên tăng trưởng ở những thị trường quen thuộc và dễ tiếp cận nhất;
  • Đặt quá nặng trọng tâm vào cho vay kinh doanh vi mô thay vì đáp ứng các nhu cầu tài chính đa dạng của các hộ nghèo;
  • Có năng lực và chiến lược hạn chế để sống sót trong thị trường ngày càng cạnh tranh;
  • Phát triển hệ thống và nhân lực không theo kịp được tốc độ tăng trưởng;
  • Quản lý rủi ro tổ chức và rủi ro khách hàng không đầy đủ;
  • Thiếu hiểu biết về các sản phẩm và chiến lược cung cấp có thể đáp ứng được nhu cầu của các thị trường khó tiếp cận một cách hiệu quả về chi phí; và
  • Thiếu quan tâm/đầu tư vào các hệ thống có thể đo được tác động của TCVM tới thu nhập và tỉ lệ nghèo của khách hàng.

Chương trình đào tạo Thực hiện TCVM thành công giúp các nhà quản lý TCVM nhận ra các thiếu sót này và tiếp thu được những kiến thức, kỹ năng và thái độ khiến họ có khả năng làm gì đó để khắc phục chúng. Chương trình được thiết kế để đưa các nhà quản lý ra khỏi văn phòng và những trách nhiệm hàng ngày của họ, đến một nơi mà họ có thể đặt câu hỏi về những điều họ vẫn cho là đúng, nhìn thấy những lựa chọn thay thế cho hiện trạng, và được truyền cảm hứng bởi những gì đã được những người khác chứng minh là có thể. Nó tạo ra một không gian trong đó các nhà quản lý có thể tái tập trung vào nhiệm vụ của họ và hợp tác với những người khác để làm cho hoạt động TCVM của họ phụng sự tốt hơn cho những khách hàng họ đang phục vụ, cũng như cho những người đang chờ để được phục vụ, đồng thời đẩy mạnh được thành tích của tổ chức.

TCVM không hề là phương thuốc bách bệnh cho việc giảm nghèo, nhưng nó đã chứng minh được tiềm năng trong việc hỗ trợ quản lý rủi ro, tích luỹ tài sản và tạo việc làm bền vững cho các hộ thu nhập thấp. Cho đến khi TCVM thực hiện được tiềm năng đó đối với mọi hộ nghèo, MMW vẫn có vai trò trong việc làm cho TCVM thành công hơn.