Các công cụ cá nhân
Bạn đang ở: Trang Chủ / Ai có thể cung cấp khoá học MMW?

Ai có thể cung cấp khoá học MMW?

Các khoá học Thực hiện TCVM thành công chỉ được cung cấp bởi các giảng viên được chứng nhận. Đây là một phần trong chiến lược có chủ ý của ILO nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy ở tất cả các cấp.

Với hơn 100 giảng viên được chứng nhận đang làm việc tại hơn 40 nước, bạn có khả năng cao để tìm được một giảng viên được chứng nhận ở gần. Để tìm một giảng viên, hãy nhấp chuột vào đây.

Để biết cách trở thành một giảng viên được chứng nhận, nhấp chuột vào phím "Trainer Certification" (Quy trình chứng nhận giảng viên) trên đầu trang này.