Các công cụ cá nhân
Bạn đang ở: Trang Chủ / Phương pháp

Phương pháp

Chương trình Thực hiện TCVM thành công được xây dựng dựa trên các nguyên tắc đào tạo cho người lớn, sử dụng một phương pháp có sự tham gia ở mức cao, với các hoạt động đa dạng, và thời gian giảng bài ít nhất. Để bổ sung cho các công cụ, dụng cụ được tìm thấy trong cuốn giáo trình của khoá học, chương trình đã đúc rút từ rất nhiều nghiên cứu điển hình địa phương và quốc tế, và thúc đẩy việc chia sẻ những kinh nghiệm, thách thức thực cũng như những chiến lược để vượt qua các thách thức đó. Học đi đôi với thực hành (dưới sự hướng dẫn của các giảng viên giàu kinh nghiệm) là một phần của khoá học. Mặc dù học viên thường làm việc theo nhóm, mỗi người tự xây dựng cho mình một chương trình hành động riêng để triển khai trong môi trường làm việc của chính họ.

Phương pháp của chương trình MMW dựa trên Phương pháp học tập Turin của ITC-ILO, bao gồm ba trụ cột chính:

Tính phù hợp

 • Các hoạt động đào tạo đáp ứng nhu cầu hiện tại của các cá nhân và góp phần vào chương trình phát triển của tổ chức
 • Phương pháp dạy tập trung vào người học
 • Thiết kế linh hoạt và dựa trên bối cảnh địa phương khi có thể

Chất lượng

 • Bên cạnh chuyên môn của họ trong chủ đề đào tạo, giảng viên còn thành thạo các phương thức sư phạm hàng đầu
 • Học tập là trải nghiệm, năng động, có sự tham gia, và hướng tới thực hành
 • Kiến thức được chia sẻ và được tạo ra
 • Nội dung được xây dựng dựa trên các giá trị toàn cầu của Liên Hợp Quốc về hỗ trợ việc làm bền vững và phát triển bền vững
 • Lồng ghép giới trong mọi hoạt động và tài liệu học tập

Tác động

 • Đào tạo gắn với công việc và được thiết kế để tạo điều kiện thay đổi tích cực
 • Thiết lập được các mạng lưới
 • Kết quả được đối chiếu một cách hệ thống với các mục tiêu đã đặt ra
 • Liên tục phản hồi để cung cấp thông tin nhằm thiết kế và triển khai các chương trình hiện có và chương trình mới.