Các công cụ cá nhân
Bạn đang ở: Trang Chủ

Chào mừng bạn đến với khoá học thực hiện Tài chính vi mô thành công!

Trang Web này là một cổng thông tin cho phép cộng đồng Thực hiện TCVM thành công và công chúng tiếp cận các nguồn lực và thông tin về chương trình Thực hiện TCVM thành công.

 Nếu đây là lần đầu bạn tiếp cận với Thực hiện TCVM thành công (MMW), hãy duyệt qua các menu ở bên trái và ở phía trên trang này để biết thêm về chương trình và cách bạn có thể tiếp cận và hỗ trợ nó.

 Nếu bạn là một giảng viên được chứng nhận, truy cập vào khu vực dành cho giảng viên bằng cách đăng nhập ở phía trên bên trái màn hình.

 Nếu bạn đã từng tham gia một khoá học của chương trình MMW và muốn gia nhập Cộng động Thực hành MMW, hãy nhấp chuột vào đây để bắt đầu!

Nếu bạn có góp ý gì từ kinh nghiệm tham gia chương trình MMW trước đây hoặc muốn chia sẻ ý kiến về cách làm cho chương trình ngày càng mạnh hơn, hãy viết cho chúng tôi theo địa chỉ email:mmw@itcilo.org.