Các công cụ cá nhân
Bạn đang ở: volume-ii Quản lý đa dạng hoá sản phẩm / Ai nên tham dự khoá học MMW II?

Ai nên tham dự khoá học MMW II?

Thực hiện TCVM thành công: quản lý đa dạng hoá sản phẩm được thiết kế cho các cán bộ quản lý trung và cao cấp của các tổ chức tài chính vi mô. Khoá học này phù hợp đối với các tổ chức đã đa dạng hoá và đang tìm kiếm cách quản lý sự đa dạng hoá của mình một cách hiệu quả hơn, cũng như cho các tổ chức vẫn chưa đa dạng hoá đang muốn được hướng dẫn cách bắt đầu từ đâu và như thế nào. Khoá học này cũng có ích cho các tổ chức tài trợ và tổ chức cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đang cố gắng hỗ trợ các nỗ lực đa dạng hoá của các TC TCVM.

Một cách lý tưởng, khoá học này nên được học tiếp theo khoá học đầu tiên của chuỗi khoá học thuộc chương trình Thực hiện TCVM thành công (MMW), khoá Thực hiện TCVM thành công: Quản lý để nâng cao thành tích hoạt động. Khoá học thứ nhất tạo ra nền tảng cho khoá thứ hai, bằng cách rà soát các nguyên tắc để quản lý TCVM một cách hiệu quả và tìm hiểu các chiến lược nâng cao thành tích hoạt động – những nội dung trên sẽ không được trình bày chi tiết trong khoá thứ hai. Tuy nhiên, những người đã từng tham gia các khoá học khác về quản lý tài chính vi mô và làm việc ở các tổ chức đang hoạt động vững mạnh tại thị trường hiện tại của họ cũng có thể sử dụng khoá học này để định hướng cho việc mở rộng tầm với của tổ chức họ, cho dù chưa học qua khoá MMW I.