Các công cụ cá nhân
Bạn đang ở: volume-ii Quản lý đa dạng hoá sản phẩm / Làm cách nào để tham gia khoá học MMW Tập II

Làm cách nào để tham gia khoá học MMW Tập II

Có bốn cách chính để tiếp cận được khoá học Thực hiện TCVM thành công: Quản lý đa dạng hoá sản phẩm:

1. Ghé thăm trang Các khóa học sắp tới của website này xem có khoá học nào đã được lên lịch ở nước bạn hoặc trong nhóm ngôn ngữ của bạn chưa. Dùng các thông tin liên lạc được cung cấp tại đó để yêu cầu thông tin đăng ký tham gia khoá học.

2. Tìm ở trang Danh sách giảng viên chính của website này các giảng viên ở nước bạn hoặc thuộc nhóm ngôn ngữ của bạn, xem có người nào quan tâm đến việc tổ chức một khoá học cho bạn không.

3. Trao đổi với các đồng nghiệp của bạn về việc tổ chức một khoá học cho các cán bộ quản lý trong tổ chức của bạn. Sau đó tìm ở trang Danh sách giảng viên chính một giảng viên ở nước bạn hoặc thuộc nhóm ngôn ngữ của bạn có thể giảng khoá học này.

4. Trao đổi với mạng lưới TCVM địa phương của bạn, hoặc với bất kỳ tổ chức nào hỗ trợ phát triển TCVM ở nước bạn, về việc tổ chức một khoá học cho công chúng quan tâm.