Các công cụ cá nhân
Bạn đang ở: volume-ii Quản lý đa dạng hoá sản phẩm / MMW Tập II được giảng dạy như thế nào?

MMW Tập II được giảng dạy như thế nào?

Theo thiết kế, Thực hiện TCVM thành công: Quản lý đa dạng hoá sản phẩm được cung cấp tại địa phương, bởi các giảng viên được cấp chứng chỉ và có trách nhiệm điều chỉnh nội dung khoá học cho phù hợp với bối cảnh địa phương. Khoá học có thể được cung cấp cho nhân viên của riêng một tổ chức hoặc, ở cấp quốc gia hoặc cấp vùng, cho một nhóm học viên đa dạng. Đôi khi, khoá học được tổ chức ở cấp quốc tế thông qua Trung tâm Đào tạo Quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế (ITC ILO) cho học viên từ nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau cùng tham gia.

Mặc dầu, cũng giống như Tập I, MMW Tập II có 24 mô-đun, nhưng sẽ không đề cập đến cả 24 mô-đun trong một khoá học. Phần I và phần IV của khoá học tạo thành chương trình lõi và sẽ được giảng dạy tại hầu hết các khoá học. Phần II và III cung cấp các lựa chọn về sản phẩm và thị trường mà học viên cũng như đơn vị tổ chức có thể chọn để khai thác trên lớp tuỳ theo các ưu tiên của mình. Bộ tài liệu của khoá học cung cấp đầy đủ nội dung của tất cả các mô-đun thuộc cả 4 phần trên, nên học viên có thể tìm hiểu những nội dung không được đề cập trên lớp tuỳ theo nhu cầu của mình.

Định dạng cung cấp của MMW II linh hoạt hơn nhiều so với MMW I, và có thể được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu khác nhau, như trình bày dưới đây.

Định dạng cung cấp chuẩn

  • Khoá học 5 ngày, trong đó Phần I và Phần IV được giảng đầy đủ, cùng với một tập hợp chọn lọc gồm 7 mô-đun về sản phẩm và/hoặc thị trường. Khi đăng ký tham gia, học viên sẽ chọn các sản phẩm và thị trường mà họ muốn tìm hiểu  nhất. Sau đó, chương trình học sẽ được thiết kế để cung cấp các đề tài có mức ưu tiên cao nhất, thường gồm từ 3-4 loại sản phẩm và 3-4 phân đoạn thị trường.

Định dạng tập trung vào thị trường

  • Khoá học 4 hoặc 5 ngày tập trung vào việc vươn tới được một phân đoạn khách hàng cụ thể (ví dụ thanh niên, khu vực nông thôn, các thị trường yếu thế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, vv…). Hầu hết các mô-đun ở Phần II sẽ được giảng, cùng với một phiên bản mở rộng của mô-đun về phân đoạn thị trường được chọn. Mục đích là để xác định được một chiến lược mở rộng nhằm vươn tới được thị trường mục tiêu một cách hiệu quả

Định dạng tập trung vào sản phẩm

  • Khoá học 4 hoặc 5 ngày tập trung vào việc giới thiệu một loại hình sản phẩm mới (ví dụ tiết kiệm hoặc bảo hiểm). Mô-đun về sản phẩm trọng tâm đó sẽ được mở rộng để đi sâu khám phá các lựa chọn thiết kế sản phẩm khác nhau và các thách thức khi triển khai. Một số mô-đun ở phần III sẽ được giới thiệu để thảo luận về việc làm thế nào để đưa ra sản phẩm mới đó cho các phân đoạn thị trường khác nhau (và có nên làm không).

Các khoá học nâng cao

Các hoá học nâng cao nhằm tăng cường sự hiểu biết của học viên và việc vận dụng các nội dung đã học qua thời gian. Các khoá học này sẽ tạo cơ hội cho các học viên cũ 1) khám phá các bài học (mô-đun) mà trước đây họ chưa được học; 2) có được các thông tin cập nhật hơn hoặc chi tiết hơn về các nội dung mà họ đã tiếp cận trướng đây; hoặc 3) giải quyết các thách thức khi triển khai, cùng với một nhóm đồng đẳng thích hợp. Một số lựa chọn cho các khoá học này:

 

  • Một khoá học nửa ngày, tập trung vào một sản phẩm hoặc phân đoạn khách hàng cụ thể
  • Khoá học 1 hoặc 2 ngày tập trung vào việc nâng cao kết quả hoạt động của một tập hợp sản phẩm vốn đã đa dạng
  • Khoá học 2 hoặc 3 ngày tìm hiểu về danh mục sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu của một phận đoạn khách hàng cụ thể
  • Tổ chức một cuộc họp mặt các học viên cũ, chương trình được thiết kế xoay quanh các câu hỏi của họ và những vấn đề họ quan tâm

Điều kiện tiên quyết để tham gia là đã từng tham gia một khoá MMW II có bao gồm đầy đủ phần nội dung lõi của khoá học (tức là Phần I và IV của chương trình đào tạo).