Các công cụ cá nhân

Thực hiện TCVM thành công Tập II – Nội dung

Cuốn giáo trình Thực hiện TCVM thành công: Quản lý đa dạng hoá sản phẩm có 24 mô-đun, được chia thành 4 phần:

Để biết thêm thông tin về các mô-đun trong từng phần, hãy kích chuột vào tên của phân tương ứng ghi ở trên.

Nội dung khoá học được trình bày trong một cuốn giáo trình dày 600 trang, do Chương trình Tài chính Xã hội và Trung tâm Đào tạo Quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thực hiện. Bộ tài liệu của khoá học đã được soạn bằng/dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Công chúng có thể tiếp cận phiên bản tiếng Anh của bộ giáo trình khoá học qua website Các Ấn bản của ILO.